Vanhusten suurista D-vitamiiniannoksista ei näytä olevan hyötyä

Vanhusten suurista D-vitamiiniannoksista ei näytä olevan hyötyä

11.01.2016

Jättisuuret kerran kuussa annettavat D-vitamiiniannokset on ajateltu parantavan vanhusten kuntoa ja elämää sekä ehkäisevän muun muassa kaatumisia. Sveitsiläistutkimus kuitenkin osoittaa, että näin olekaan, vaan pikemminkin päinvastoin.

D-vitamiinin puutos heikentää lihaksia ja luustoa sekä heikentää niiden toimintakuntoa. Uuden tutkimuksen valossa näyttää kuitenkin siltä, että suuret D-vitamiiniannokset ja veren D-vitamiinitason nostaminen eivät paralla lihaskuntoa ja ehkäise kaatumisia toisin kuin ajateltiin.

Sveitsiläistutkimuksessa tutkittiin 200 yli 78-vuotiasta kotona asuvaa vanhusta, joista jokainen oli kaatunut ainakin kerran viimeisen vuoden aikana. Lähes kaikilla D-vitamiinitasot olivat liian alhaiset. Ryhmä jaettiin kolmeen, joista yhdelle porukalle annettiin 60 000 IU sekä toiselle 24 000 IU kerran kuukaudessa ja kolmas ryhmä sai D-vitamiinia kerta-annoksena 24 000 IU sekä 300 mikrogrammaa D-vitamiinin esiastetta.

Suuria annoksia saaneiden veren D-vitamiinipitoisuudet nousivat todennäköisemmin suositustasolle kuin pienempää annosta saaneiden. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan jalkojen toimintakykyyn.

OIkeastaan päinvastoin: 66 prosenttia suurempia annoksia saaneista kaatui siinä missä pienempiä annoksia saaneiden ryhmässä kaatumisia tapahtui 48 prosentille. Tulosten analysointi on vielä kesken, mutta tutkijat pitävät silti epätodennäköisenä sitä, että tulos johtuisi suurempia vitamiiniannoksia saaneiden vanhusten kunnon elpymisestä ja sitä seuraavasta aktiivisuudesta.

Toistaiseksi tutkijat kehottavat välttämään D-vitamiinin jättiannoksia vanhuksilla ja mieluummin nauttimaan D-vitamiiniannoksensa päivittäin pienemmissä satseissa. Varsinkin talviaikaan D-vitamiinia kannattaa ottaa vähintään suositusannokset, jotka ovat 10 mikrogrammaa aikuisilla ja yli 75-vuotiailla 20 mikrogrammaa.


Takaisin

Ei yhtään kommenttia tai arvostelua. Kokemuksia? Lisää kokemuksesi.

Kokemuksia? Lisää kommentti

Mikä on Englannin pääkaupunki?